Amendamente - ITRE_AM(2017)610740Amendamente
ITRE_AM(2017)610740

AMENDAMENTELE
1117 - 1360
Proiect de raport
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Piața internă a energiei electrice (reformare)
Propunere de regulament
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

25.9.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: