Ändringsförslag - ITRE_AM(2017)610740Ändringsförslag
ITRE_AM(2017)610740

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1117 - 1360
Förslag till betänkande
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Den inre marknaden för el (omarbetning)
Förslag till förordning
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: