Pozměňovací návrhy - ITRE_AM(2017)610751Pozměňovací návrhy
ITRE_AM(2017)610751

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1361 - 1576
Návrh zprávy
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Vnitřní trh s elektřinou (přepracování)
Návrh nařízení
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

25.9.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: