Poprawki - ITRE_AM(2017)610751Poprawki
ITRE_AM(2017)610751

POPRAWKI
1361 - 1576
Projekt sprawozdania
Krišjānis Kariņš
Rynek wewnętrzny energii elektrycznej (wersja przekształcona)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: