Pozměňovací návrhy - ITRE_AM(2017)610755Pozměňovací návrhy
ITRE_AM(2017)610755

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
199 - 412
Návrh zprávy
Morten Helveg Petersen
(PE605.917v01-00)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)
Návrh nařízení
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: