Módosítások - ITRE_AM(2017)610755Módosítások
ITRE_AM(2017)610755

MÓDOSÍTÁS:
199 - 412
Jelentéstervezet
Morten Helveg Petersen
(PE605.917v01-00)
az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: