Emendi - ITRE_AM(2017)610755Emendi
ITRE_AM(2017)610755

EMENDA
199 - 412
Abbozz ta' rapport
Morten Helveg Petersen
(PE605.917v01-00)
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (riformulazzjoni)
Proposta għal regolament
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: