Amendementen - ITRE_AM(2017)610755Amendementen
ITRE_AM(2017)610755

AMENDEMENT
199 - 412
Ontwerpverslag
Morten Helveg Petersen
(PE605.917v01-00)
Oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)
Voorstel voor een verordening
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: