Poprawki - ITRE_AM(2017)610755Poprawki
ITRE_AM(2017)610755

POPRAWKI
199 - 412
Projekt sprawozdania
Morten Helveg Petersen
(PE605.917v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: