30.4.2018
ITRE_AM(2018)621098
GROZĪJUMI Nr.
397 - 631
Ziņojuma projekts
Angelika Niebler
(PE619.373v01-00)
Regula par ENISA — ES Kiberdrošības aģentūru — un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (''Kiberdrošības akts'')
Regulas priekšlikums
(COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 499kWORD 147k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika