Ændringsforslag - ITRE_AM(2018)627808Ændringsforslag
ITRE_AM(2018)627808

  ÆNDRINGSFORSLAG
  79 - 365
  Udkast til betænkning
  Angelika Mlinar
  (PE625.457v01-00)
  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027
  Forslag til forordning
  (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))

  13.9.2018

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: