Tarkistukset - ITRE_AM(2018)627808Tarkistukset
ITRE_AM(2018)627808

  TARKISTUKSET
  79 - 365
  Mietintöluonnos
  Angelika Mlinar
  (PE625.457v01-00)
  Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027
  Ehdotus asetukseksi
  (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))

  13.9.2018

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: