Tarkistukset - ITRE_AM(2018)627808Tarkistukset
ITRE_AM(2018)627808

TARKISTUKSET
79 - 365
Mietintöluonnos
Angelika Mlinar
(PE625.457v01-00)
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))

13.9.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: