5.12.2018
ITRE_AM(2018)631895
ИЗМЕНЕНИЯ
6 - 9
Проект на доклад
Мирослав Похе
(PE630.672v01-00)
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
Предложение за директива
(COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 163kWORD 118k
Правна информация - Политика за поверителност