5.12.2018
ITRE_AM(2018)631895
ÆNDRINGSFORSLAG
6 - 9
Udkast til betænkning
Miroslav Poche
(PE630.672v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Forslag til direktiv
(COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 160kWORD 117k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik