5.12.2018
ITRE_AM(2018)631895
AMENDEMENTEN
6 - 9
Ontwerpverslag
Miroslav Poche
(PE630.672v01-00)
Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 158kWORD 117k
Juridische mededeling - Privacybeleid