5.12.2018
ITRE_AM(2018)631895
POPRAWKI
6 - 9
Projekt sprawozdania
Miroslav Poche
(PE630.672v01-00)
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 164kWORD 117k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności