5.12.2018
ITRE_AM(2018)631895
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
6 - 9
Návrh správy
Miroslav Poche
(PE630.672v01-00)
o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Návrh smernice
(COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 165kWORD 117k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia