Módosítások - ITRE_AM(2022)729882Módosítások
ITRE_AM(2022)729882

MÓDOSÍTÁS:
511 - 705
Jelentéstervezet
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a megújuló energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: