Predlogi sprememb - ITRE_AM(2022)729882Predlogi sprememb
ITRE_AM(2022)729882

PREDLOGI SPREMEMB
511-705
Osnutek poročila
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov ter razveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2015/652
Predlog direktive
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: