Tarkistukset - ITRE_AM(2022)729929Tarkistukset
ITRE_AM(2022)729929

TARKISTUKSET
957 - 1210
Mietintöluonnos
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttaminen uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämiseksi sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoaminen
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: