PDF 497kWORD 58k

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

ITRE(2015)0223_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 23. února 2015, 15:00–18:30

Úterý 24. února 2015, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

23. února 2015, 15:00–18:30

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedy

3.              Schválení zápisu ze schůze konané dne:

·           3.–4. prosince 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Navrhovatel:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Příslušný výbor:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Stanoviska:

ITRE

 

·           projednání návrhu stanoviska

* * *

5.              Zlepšování právní úpravy, vystoupení Franse Timmermanse, prvního místopředsedy pro zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv

ITRE/8/02674

* * *

6.              Příležitosti k „zelenému růstu“ pro MSP

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Zpravodaj:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           projednání návrhu zprávy

* * *

Od 17:30 do 18:30:

Neveřejná schůze

7.              Schůze koordinátorů

* * *

24. února 2015, 9:00–12:30

8.              Evropská strategie energetické bezpečnosti

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Zpravodaj:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

Od 10:00:

*** Elektronické hlasování ***

9.              Nová strategie EU v oblasti lesnictví: na podporu lesů a odvětví založených na lesnictví

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Navrhovatel:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Příslušný výbor:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Stanoviska:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 29. ledna 2015, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

10.              Investice do pracovních příležitostí a růstu: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Navrhovatel:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Příslušný výbor:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Stanoviska:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           projednání návrhu stanoviska

* * *

11.              Strukturovaný dialog Evropský parlament - Evropská komise, výměna názorů s Güntherem Oettingerem, komisařem pro digitální ekonomiku a společnost

ITRE/8/02675

* * *

12.              Junckerův investiční plán, výměna názorů

ITRE/8/02775

* * *

24. února 2015, 15:00–18:30

13.              Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Navrhovatel:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Příslušný výbor:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Stanoviska:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           projednání návrhu stanoviska

* * *

14.              Veřejné slyšení na téma „Dopad transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) na oblasti politiky výboru ITRE“

ITRE/8/02673

* * *

15.              Různé

16.              Příští schůze

·           23. března 2015, 15:00–18:30  (Brusel)

·           24. března 2015, 9:00–12:30 a 15:00–18:30  (Brusel)

Právní upozornění - Ochrana soukromí