PDF 341kWORD 57k

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

ITRE(2015)0223_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 23. helmikuuta 2015 klo 15.00–18.30

Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

23. helmikuuta 2015 klo 15.00–18.30

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Puheenjohtajan ilmoitukset

3.              Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta:

·           3.–4. joulukuuta 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Valmistelija:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Vastaava:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Lausunto:

ITRE

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

* * *

5.              Sääntelyn parantaminen - sääntelyn parantamisesta, toimielinten välisistä suhteista sekä oikeusvaltion periaatteiden ja EU:n perusoikeuskirjan noudattamisesta vastaavan ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin esitys

ITRE/8/02674

* * *

6.              Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Esittelijä:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Mietintöluonnoksen käsittely

* * *

Klo 17.30–18.30

Suljetuin ovin

7.              Koordinaattoreiden kokous

* * *

24. helmikuuta 2015 klo 9.00–12.30

8.              Euroopan energiaturvallisuusstrategia

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Esittelijä:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Tarkistusten käsittely

Klo 10.00 alkaen

*** Koneäänestys ***

9.              Uusi EU:n metsästrategia metsien ja metsäalan puolesta

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Valmistelija:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Vastaava:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Lausunto:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 29. tammikuuta 2015 klo 12.00

*** Koneäänestys päättyy ***

* * *

10.              Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Valmistelija:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Vastaava:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Lausunto:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

* * *

11.              Jäsennelty vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja komission välillä – Keskustelu digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komission jäsenen Günther Oettingerin kanssa

ITRE/8/02675

* * *

12.              Junckerin investointipaketti – Keskustelu

ITRE/8/02775

* * *

24. helmikuuta 2015 klo 15.00–18.30

13.              Suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Valmistelija:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Vastaava:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Lausunto:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

* * *

14.              Julkinen kuulemistilaisuus "TTIP:n vaikutus ITRE-valiokunnan politiikka-aloihin"

ITRE/8/02673

* * *

15.              Muut asiat

16.              Seuraavat kokoukset

·           23. maaliskuuta 2015 klo 15.00–18.30  (Bryssel)

·           24. maaliskuuta 2015 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30  (Bryssel)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö