PDF 418kWORD 262k

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

ITRE(2015)0223_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 23 februarie 2015, 15.00 - 18.30

Marți, 24 februarie 2015, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 februarie 2015, 15.00 - 18.30

1.              Adoptarea ordinii de zi

2.              Comunicări ale președintelui

3.              Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:

·           3-4 decembrie 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Raportor pentru aviz :

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Fond:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Avize:

ITRE

 

·           Examinarea proiectului de aviz

* * *

5.              „O legiferare mai bună”, prezentare susținută de Frans Timmermans, prim-vicepreședinte responsabil cu mai buna legiferare, relațiile interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale

ITRE/8/02674

* * *

6.              Oportunitățile de creștere verde pentru IMM-uri

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Raportor:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Fond:

ITRE

 

 

Avize:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Examinarea proiectului de raport

* * *

Între orele 17.30 și 18.30:

Cu ușile închise

7.              Reuniune a coordonatorilor

* * *

24 februarie 2015, 9.00 - 12.30

8.              Strategia europeană pentru securitate energetică

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Raportor:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Fond:

ITRE

 

 

Avize:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Examinarea amendamentelor

De la 10.00:

*** Votare electronică ***

9.              O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Raportor pentru aviz :

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Fond:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Avize:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 29 ianuarie 2015, 12.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

* * *

10.              Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Raportor pentru aviz :

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Fond:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Avize:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Examinarea proiectului de aviz

* * *

11.              Dialog structurat între Parlamentul European și Comisia Europeană - schimb de opinii cu Günther Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală

ITRE/8/02675

* * *

12.              Pachetul Juncker privind planul de investiții - schimb de opinii

ITRE/8/02775

* * *

24 februarie 2015, 15.00 - 18.30

13.              Recomandări adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile privind un Parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Raportor pentru aviz :

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Fond:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Avize:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Examinarea proiectului de aviz

* * *

14.              Audiere publică pe tema „Impactul TTIP asupra domeniilor de acțiune ale Comisiei ITRE”

ITRE/8/02673

* * *

15.              Chestiuni diverse

16.              Reuniuni următoare

·           23 martie 2015, 15.00 - 18.30  (Bruxelles)

·           24 martie 2015, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30  (Bruxelles)

Notă juridică - Politica de confidențialitate