PDF 414kWORD 256k

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

ITRE(2015)0223_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 23. februarja 2015, od 15.00 do 18.30

v torek, 24. februarja 2015, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

23. februar 2015 od 15.00 do 18.30

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednika

3.              Sprejetje zapisnika s seje:

·           3. in 4. decembra 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Pripravljavec mnenja:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Pristojni odbor:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Mnenje:

ITRE

 

·           obravnava osnutka mnenja

* * *

5.              Boljša priprava zakonodaje, predstavitev Fransa Timmermansa, prvega podpredsednika, pristojnega za boljše pravno urejanje, medinstitucionalne odnose, pravno državo in Listino o temeljnih pravicah

ITRE/8/02674

* * *

6.              Priložnosti za zeleno rast MSP

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Poročevalec:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           obravnava osnutka poročila

* * *

Od 17.30 do 18.30

Brez navzočnosti javnosti

7.              Sestanek koordinatorjev

* * *

24. februar 2015 od 9.00 do 12.30

8.              Evropska strategija za energetsko varnost

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Poročevalec:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           obravnava predlogov sprememb

Od 10.00 dalje:

*** Elektronsko glasovanje ***

9.              Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Pripravljavec mnenja:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Pristojni odbor:

AGRI* –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Mnenje:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           sprejetje osnutka mnenja

·           rok za vložitev predlogov sprememb: 29. januar 2015 ob 12.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

* * *

10.              Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Pripravljavec mnenja:

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Pristojni odbor:

REGI –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Mnenje:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           obravnava osnutka mnenja

* * *

11.              Strukturiran dialog med Evropskim parlamentom in Komisijo, izmenjava mnenj s komisarjem za digitalno gospodarstvo in družbo Güntherjem Oettingerjem

ITRE/8/02675

* * *

12.              Junckerjev naložbeni načrt, izmenjava mnenj

ITRE/8/02775

* * *

24. februar 2015 od 15.00 do 18.30

13.              Priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Pripravljavec mnenja:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Pristojni odbor:

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Mnenje:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           obravnava osnutka mnenja

* * *

14.              Javna predstavitev o vplivu čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe na področja, za katera je pristojen odbor ITRE

ITRE/8/02673

* * *

15.              Razno

16.              Naslednja seja

·           23. marca 2015, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

·           24. marca 2015, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov