PDF 275kWORD 58k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

ITRE(2015)0223_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 februari 2015 kl. 15.00–18.30

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Justering av protokollet från sammanträdet den

·           3–4 december 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Föredragande av yttrande:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Ansv. utsk.:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Rådg. utsk.:

ITRE

 

·           Behandling av förslag till yttrande

* * *

5.              Bättre lagstiftning, presentation av Frans Timmermans, kommissionens förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna

ITRE/8/02674

* * *

6.              Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Föredragande:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Behandling av förslag till betänkande

* * *

Från kl. 17.30 till 18.30

Inom stängda dörrar

7.              Samordnarnas sammanträde

* * *

24 februari 2015 kl. 9.00–12.30

8.              En europeisk strategi för energitrygghet

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Föredragande:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Behandling av ändringsförslag

Från kl. 10.00:

*** Elektronisk omröstning ***

9.              En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Föredragande av yttrande:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Ansv. utsk.:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Rådg. utsk.:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 29 januari 2015 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

* * *

10.              Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Föredragande av yttrande:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Ansv. utsk.:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Rådg. utsk.:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Behandling av förslag till yttrande

* * *

11.              Strukturerad dialog mellan Europaparlamentet och kommissionen, diskussion med Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället

ITRE/8/02675

* * *

12.              Junckers investeringspaket, diskussion

ITRE/8/02775

* * *

24 februari 2015 kl. 15.00–18.30

13.              Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Föredragande av yttrande:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Ansv. utsk.:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Rådg. utsk.:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Behandling av förslag till yttrande

* * *

14.              Offentlig utfrågning om effekterna av det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar för ITRE-utskottets politikområden

ITRE/8/02673

* * *

15.              Övriga frågor

16.              Kommande sammanträde(n)

·           23 mars 2015 kl. 15.00–18.30  (Bryssel)

·           24 mars 2015 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30  (Bryssel)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy