PDF 502kWORD 1147k

 

Odbor za industriju, istraživanje i energiju

 

ITRE(2018)0221_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 21. veljače 2018., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

četvrtak 22. veljače 2018., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q2)

21. veljače 2018., 9:00 – 12:30

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednika

3.              Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·           11. siječnja 2018.              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              Slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Nadležni odbor:

IMCO –

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Mišljenja:

ITRE, JURI, LIBE

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

5.              Uspostava okvira za pregled izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Nadležni odbor:

INTA* –

Franck Proust (PPE)

 

Mišljenja:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

·           Razmatranje nacrta mišljenja

* * *

Od 10:00 sati:

*** Elektroničko glasovanje ***

6.              Energetska svojstva zgrada

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Izvjestitelj:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

ENVI –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

·           Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

7.              Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

·           Usvajanje prijedloga rezolucije kojim se ulaže prigovor na delegirani akt podnesen u skladu s člankom 105.

8.              Industrijska politika

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Izvjestitelj:

Jerzy Buzek (PPE)

 

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

 

·           Usvajanje pitanja za usmeni odgovor

9.              Uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Izvjestiteljica:

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Nadležni odbor:

ITRE*

 

 

Mišljenja:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

·           Rok za podnošenje amandmana: 30. studenoga 2017., 12:00

10.              Unutarnje tržište električne energije (preinaka)

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Izvjestitelj:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

ECON –

Odluka: nema mišljenja

 

 

ENVI –

Ivo Belet (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

·           Rok za podnošenje amandmana: 15. rujna 2017., 12:00

11.              Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije (preinaka)

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Izvjestitelj:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

ECON –

Odluka: nema mišljenja

 

 

ENVI –

Pavel Poc (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 15. rujna 2017., 12:00

12.              Pripravnost na rizik u sektoru električne energije

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Izvjestitelj:

Flavio Zanonato (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

ECON –

Odluka: nema mišljenja

 

 

ENVI –

Odluka: nema mišljenja

 

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

·           Rok za podnošenje amandmana: 13. rujna 2017., 12:00

13.              Europske agencije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Izvjestitelj:

Morten Helveg Petersen (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

BUDG –

Jens Geier (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON –

Odluka: nema mišljenja

 

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. rujna 2017., 12:00

14.              Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Lieve Wierinck (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Nadležni odbor:

ENVI –

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Mišljenja:

ITRE

 

 

 

AGRI –

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 16. siječnja 2018., 12:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

* * *

21. veljače 2018., 14:30 – 18:30

15.              Javno saslušanje na temu „Organizacija tržišta plina - revizija Direktive 2009/73/EZ”

ITRE/8/12213

* * *

Od 17:00 sati:

Zatvoreno za javnost

16.              Sastanak koordinatora

* * *

22. veljače 2018., 9:00 – 12:30

17.              Radionica na temu „Nacionalne strategije za obnovljive izvore energije: energetska učinkovitost, obnova zgrada i vlastita potrošnja”

ITRE/8/12214

18.              Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Izvjestitelj:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

ECON, ENVI, IMCO

·           Razmatranje amandmana

·           Rok za podnošenje amandmana: 16. siječnja 2018., 12:00

19.              Decentralizirano vođenje evidencije transakcija i lanci blokova: izgradnja povjerenja poslovanjem bez posrednika

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Izvjestiteljica:

Eva Kaili (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

 

·           Razmatranje prijedloga rezolucije

20.              Službeno putovanje odbora ITRE u Čile (18. - 20. prosinca 2017.), izvješće

ITRE/8/12215

21.              Povratne informacije s tekućih pregovora (EECC/Del Castillo)

ITRE/8/11329

22.              Razno

23.              Sljedeće sjednice

·           21. ožujka 2018., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

·           22. ožujka 2018., 9:00 – 12:30

Posljednje ažuriranje: 7. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti