PDF 370kWORD 357k

 

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

 

ITRE(2018)0221_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2018. február 21., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.30

2018. február 22., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

2018. február 21., 9.00–12.30

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

3.              A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

·           2018. január 11.              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              A nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

A vélemény előadója:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Illetékes:

IMCO  –

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Vélemény:

ITRE, JURI, LIBE

 

·           Véleménytervezet megvitatása

5.              Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

A vélemény előadója:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Illetékes:

INTA*  –

Franck Proust (PPE)

 

Vélemény:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

 

·           Véleménytervezet megvitatása

* * *

10.00 órától

*** Elektronikus szavazás ***

6.              Az épületek energiahatékonysága

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Előadó:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

ENVI  –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

 

·           Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

7.              A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

 

·           Az eljárási szabályzat 105. cikke alapján benyújtott állásfoglalási indítvány elfogadása egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogásról

8.              Iparpolitika

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Előadó:

Jerzy Buzek (PPE)

 

Illetékes:

ITRE

 

 

 

·           Szóbeli választ igénylő kérdés elfogadása

9.              Az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozása

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Előadó:

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Illetékes:

ITRE*

 

 

Vélemény:

AFET*  –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG*  –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO  –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. november 30., 12.00

10.              A villamos energia belső piaca (átdolgozás)

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Előadó:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

ECON  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

ENVI  –

Ivo Belet (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. szeptember 15., 12.00

11.              A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok (átdolgozás)

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Előadó:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

BUDG  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

ECON  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

ENVI  –

Pavel Poc (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. szeptember 15., 12.00

12.              A kockázatokra való felkészültség a villamosenergia-ágazatban

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Előadó:

Flavio Zanonato (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

ECON  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

ENVI  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

IMCO  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. szeptember 13., 12.00

13.              Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (átdolgozás)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Előadó:

Morten Helveg Petersen (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

IMCO  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. szeptember 14., 12.00

14.              Az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

A vélemény előadója:

Lieve Wierinck (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Illetékes:

ENVI  –

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Vélemény:

ITRE

 

 

 

AGRI  –

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. január 16., 12.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

* * *

2018. február 21., 14.30–18.30

15.              Nyilvános meghallgatás „A gázpiac szerkezete – a 2009/73/EK irányelv felülvizsgálata” címmel

ITRE/8/12213

* * *

17.00 órától

Zárt ülés

16.              Koordinátorok ülése

* * *

2018. február 22., 9.00–12.30

17.              Munkaértekezlet „A megújuló energiákra vonatkozó nemzeti stratégiák: energiahatékonyság, épületfelújítás és energia-önellátás” címmel

ITRE/8/12214

18.              A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Előadó:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

ECON, ENVI, IMCO

 

·           A módosítások megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. január 16., 12.00

19.              Megosztott könyvelési technológiák és blokkláncok: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Előadó:

Eva Kaili (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

 

·           Állásfoglalási indítvány megvitatása

20.              Az ITRE bizottság kiküldetése Chilébe (2017. december 18–20.), tájékoztató

ITRE/8/12215

21.              Tájékoztatás folyamatban lévő tárgyalásokról (EEHK/Del Castillo)

ITRE/8/11329

22.              Egyéb kérdések

23.              Következő ülés(ek)

·           2018. március 21., 9.00–12.30 és 14.30–18.30

·           2018. március 22., 9.00–12.30

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat