PDF 583kWORD 356k

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

 

ITRE(2018)0221_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 21 ta' Frar 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Il-Ħamis 22 ta' Frar 2018, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

Il-21 ta' Frar 2018, 9.00 – 12.30

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

3.              Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

·           il-11 ta' Jannar 2018              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              Moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Responsabbli:

IMCO  –

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Opinjonijiet:

ITRE, JURI, LIBE

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

5.              L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Responsabbli:

INTA*  –

Franck Proust (PPE)

 

Opinjonijiet:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

* * *

Mill-10.00:

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

6.              Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Rapporteur:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

ENVI  –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

 

·           Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

7.              Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

 

·           Adozzjoni ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni li toġġezzjona għal att delegat skont l-Artikolu 105

8.              Il-politika industrijali

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Rapporteur:

Jerzy Buzek (PPE)

 

Responsabbli:

ITRE

 

 

 

·           Adozzjoni ta' mistoqsija għal tweġiba orali

9.              L-istabbiliment tal-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-difiża tal-UE

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Rapporteur:

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Responsabbli:

ITRE*

 

 

Opinjonijiet:

AFET*  –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG*  –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO  –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-30 ta' Novembru 2017, 12.00

10.              Is-suq intern għall-elettriku (riformulazzjoni)

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Rapporteur:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

ECON  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

ENVI  –

Ivo Belet (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-15 ta' Settembru 2017, 12.00

11.              Regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (riformulazzjoni)

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Rapporteur:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

BUDG  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

ECON  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

ENVI  –

Pavel Poc (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-15 ta' Settembru 2017, 12.00

12.              It-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Rapporteur:

Flavio Zanonato (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

ECON  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

ENVI  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

IMCO  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-13 ta' Settembru 2017, 12.00

13.              Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (tfassil mill-ġdid)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Rapporteur:

Morten Helveg Petersen (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

IMCO  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Settembru 2017, 12.00

14.              Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR)

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

Rapporteur għal opinjoni:

Lieve Wierinck (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Responsabbli:

ENVI  –

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Opinjonijiet:

ITRE

 

 

 

AGRI  –

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-16 ta' Jannar 2018, 12.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

* * *

Il-21 ta' Frar 2018, 14.30 – 18.30

15.              Smigħ pubbliku dwar id-'Disinn tas-Suq tal-Gass - reviżjoni tad-Direttiva 2009/73/KE'

ITRE/8/12213

* * *

Mill-17.00:

Bil-magħluq

16.              Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

It-22 ta' Frar 2018, 9.00 – 12.30

17.              Workshop dwar "Strateġiji nazzjonali għas-sorsi rinnovabbli: effiċjenza enerġetika, rinnovament tal-bini u awtokonsum"

ITRE/8/12214

18.              Regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Rapporteur:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

ECON, ENVI, IMCO

 

·           Eżami tal-emendi

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-16 ta' Jannar 2018, 12.00

19.              Teknoloġiji tar-reġistru distribwit u blokok f'katina: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Rapporteur:

Eva Kaili (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

 

·           Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

20.              Missjoni ITER fiċ-Ċilì (18-20 ta' Diċembru 2017), Ġbir ta' informazzjoni

ITRE/8/12215

21.              Feedback min-negozjati li għaddejjin (EECC/Del Castillo)

ITRE/8/11329

22.              Kwistjonijiet varji

23.              Laqgħat li jmiss

·           il-21 ta' Marzu 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

·           it-22 ta' Marzu 2018, 9.00 – 12.30

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza