PDF 163kWORD 1008k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 

ITRE(2019)0902_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

3 септември 2019 г., 9.00–10.00 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

3 септември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Адина-Йоана Вълян (PPE)

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Приемане на измененията по бюджета

*** Край на електронното гласуване ***

5. Представяне на изследване на Тематичен отдел „А“: Задълбочен анализ на внедряването на 5G 

6. Размяна на мнения с генералния директор Ерик Паке относно процеса на стратегическо планиране на програмата „Хоризонт Европа“

* * *

3 септември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

7. Представяне на изследване на Тематичен отдел „А“: Европа – глобалният център за високи постижения в областта на научните изследвания

8. Размяна на мнения с г-н Юхан Лепасар, кандидат за изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA), избран на 16 юли 2019 г. от управителния ѝ съвет

9. Изложение на Комисията от г-жа Дите Юл-Йоргенсен, генерален директор на ГД „Енергетика“, относно състоянието на Енергийния съюз и актуалното състояние по отношение на националните планове в областта на енергетиката и климата за 2021 – 2030 г.

10. Разни въпроси

* * *

11. Следващи заседания

         25-26 септември 2019 г.

Последно осъвременяване: 30 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност