PDF 165kWORD 265k

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 

ITRE(2019)0902_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

Den 3. september 2019 kl. 9.00-10.00

For lukkede døre

1. Koordinatormøde

* * *

Den 3. september 2019 kl. 10.00-12.30

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Meddelelser fra formanden

*** Elektronisk afstemning ***

4. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

 

         Vedtagelse af budgetændringsforslag

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

5. Fremlæggelse af Temaafdeling A's studie: En dybdegående analyse af udrulningen af 5G

6. Drøftelse med generaldirektør Eric Paquet om den strategiske planlægningsproces for Horisont Europa

* * *

Den 3. september 2019 kl. 14.30-18.30

7. Fremlæggelse af Temaafdeling A's studie: Europa - verdens centrum for topforskning

8. Drøftelse med Juhan Lepassaar, indstillet som administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) efter at være blevet valgt af bestyrelsen den 16. juli 2019

9. Redegørelse fra Kommissionen ved Ditte Juul-Jørgensen, generaldirektør i GD for Energi, om status med hensyn til energiunionen og med hensyn til de nationale energi- og klimaplaner for 2021-2030

10. Diverse sager

* * *

11. Næste møder

         25.-26. september 2019

Seneste opdatering: 26. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik