PDF 165kWORD 997k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2019)0902_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2019 m. rugsėjo 3 d. 9.00–10.00 val.

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. rugsėjo 3 d. 10.00–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Biudžeto pakeitimų priėmimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

5. A teminio skyriaus parengto tyrimo dėl 5G ryšio diegimo išsamios analizės pristatymas

6. Keitimasis nuomonėmis su Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD generaliniu direktoriumi Jeanu-Ericu Paquet'u dėl programos „Europos horizontas“ strateginio planavimo proceso

* * *

2019 m. rugsėjo 3 d. 14.30–18.30 val.

7. A teminio skyriaus parengto tyrimo „ Europa – pasaulinis ekspertinių mokslinių tyrimų centras“ pristatymas

8. Keitimasis nuomonėmis su kandidatu į Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) vykdomojo direktoriaus pareigas Juhanu Lepassaaru, kurį agentūros valdyba atrinko 2019 m. liepos 16 d.

9. Komisijos Energetikos GD generalinės direktorės Ditte Juul-Jørgensen pranešimas apie energetikos sąjungos padėtį ir nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų 2021–2030 m. padėtį

10. Kiti klausimai

* * *

11. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 25–26 d.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 30 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika