PDF 169kWORD 266k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

 

ITRE(2019)0902_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 3. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2019. gada 3. septembrī plkst. 9.00–10.00

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 3. septembrī plkst. 10.00–12.30

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Budžeta grozījumu pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

5. Uzstāšanās par Pol. Dep. A pētījumu: padziļināta analīze par 5G izvēršanu

6. Viedokļu apmaiņa ar ģenerāldirektoru Eric Paquet par “Apvārsnis Eiropa” stratēģiskās plānošanas procesu

* * *

2019. gada 3. septembrī plkst. 14.30–18.30

7. Uzstāšanās par Pol. Dep. A pētījumu: Eiropa – globāls izcilas pētniecības centrs

8. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) izpilddirektora amata kandidātu Juhan Lepassaar, kuru 2019. gada 16. jūlijā izraudzījās aģentūras valde

9. Komisijas DG Energy ģenerāldirektores Ditte Juul-Jørgensen uzstāšanās par Enerģētikas savienības stāvokli un pašreizējo stāvokli saistībā ar Nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem (NECP) 2021.–2030. gadā

10. Dažādi jautājumi

* * *

11. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 25.–26. septembrī

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 5. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika