PDF 172kWORD 265k

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

 

ITRE(2019)0902_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

3. septembra 2019 od 9.00 do 10.00 h

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

3. septembra 2019 od 10.00 do 12.30 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

*** Koniec elektronického hlasovania ***

5. Predstavenie štúdie tematickej sekcie A: Podrobná analýza zavádzania technológie 5G

6. Výmena názorov s generálnym riaditeľom Eric Paquetom o procese strategického plánovania programu Horizont Európa

* * *

3. septembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

7. Predstavenie štúdie tematickej sekcie A: Európa – Globálne centrum pre excelentný výskum

8. Výmena názorov s kandidátom na výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) Juhanom Lepassaarom, ktorého 16. júla 2019 vybrala jej riadiaca rada

9. Výklad Komisie: Ditte Juul-Jørgensen, generálna riaditeľka GR pre energetiku, o stave energetickej únie a stave národných plánov v oblasti energetiky a klímy (NECP) na obdobie 2021 – 2030

10. Rôzne otázky

* * *

11. Nasledujúce schôdze

         25. – 26. septembra 2019

Posledná úprava: 25. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia