PDF 164kWORD 265k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 

ITRE(2019)0902_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 3 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

3 september 2019 kl. 9.00–10.00

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

3 september 2019 kl. 10.00–12.30

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

*** Elektronisk omröstning ***

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Antagande av budgetändringsförslag

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

5. Redogörelse för en studie från utredningsavdelning A: Djupanalys av 5G-utbyggnaden

6. Diskussion med generaldirektör Eric Paquet om den strategiska planeringsprocessen för Horisont Europa

* * *

3 september 2019 kl. 14.30–18.30

7. Redogörelse för en studie från utredningsavdelning A: Europa - ett globalt centrum för spetsforskning

8. Diskussion med Juhan Lepisaar, kandidat till posten som verkställande direktör för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), som valdes ut av dess styrelse den 16 juli 2019

9. Redogörelse av Ditte Juul-Jørgensen (för kommissionen), generaldirektör för GD Energi, om tillståndet i energiunionen och om läget när det gäller de nationella energi- och klimatplanerna för 2021–2030

10. Övriga frågor

* * *

11. Kommande sammanträden

         25–26 september 2019

Senaste uppdatering: 25 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy