PDF 172kWORD 262k

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 

ITRE(2019)1111_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

– Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów z dnia 17 października 2019 r.

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         17 października 2019 r. PV – PE642.914v01-00

4. Wystąpienie na temat Wspólnoty Energetycznej i trwającego przeglądu Traktatu o Wspólnocie Energetycznej

5. Wymiana poglądów z Jeremym Godfreyem, przewodniczącym Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w 2019 r. , z Danem Sjöblomem, przewodniczącym BEREC w 2020 r., oraz z Lászlem Ignéczim, dyrektorem Agencji Wsparcia BEREC

6. Wymiana poglądów z prof. Jeanem-Pierrem Bourguignonem, przewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, oraz z prof. Antje Boetius, dyrektorką Instytutu Alfreda Wegenera korzystającą z grantu ERBN dla badaczy zaawansowanych

12 listopada 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

7. Przedstawienie rocznego sprawozdania z monitorowania rynku i wymiana poglądów z Alberto Pototschnigiem, dyrektorem Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

8. Oświadczenie Christiana Zinglersena, kandydata na stanowisko dyrektora ACER, oraz wymiana poglądów z członkami Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)

9. Przedstawienie przez Komisję sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji za rok 2018, w szczególności w odniesieniu do sektora technologii cyfrowych i sektora energetycznego oraz wytycznych dotyczących pomocy państwa w kwestiach związanych z energetyką

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         4-5 grudnia 2019 r. (Bruksela)

* * *

12 listopada 2019 r., w godz. 17.30 – 18.30

Przy drzwiach zamkniętych

12. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności