PDF 180kWORD 296k

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 

ITRE(2019)1204_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 4. december 2019 kl. 10.00-12.30 og 14.30-18.00

Torsdag den 5. december 2019 kl. 9.00-10.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

Den 4. december 2019 kl. 10.00-10.15

1. Fælles udvalgsmøde med ITRE og TRAN for at stemme om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger om "Connecting Europe-faciliteten"
(se særskilt dagsorden)

* * *

Den 4. december 2019 kl. 10.15-12.30

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Meddelelser fra formanden

- Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 12. november 2019

4. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         11.-12. november 2019 PV – PE643.194v01-00

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

5. Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Ordfører:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

*** Elektronisk afstemning ***

6. Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Ordfører:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

* * *

7. Drøftelse med Jean-Eric Paquet, generaldirektør for GD for Forskning og Innovation, om missioner og partnerskaber inden for rammerne af Horisont Europa

8. Forelæggelse ved Kommissionen af årsrapporten om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter

* * *

Den 4. december 2019 kl. 14.30-17.00

9. Tilbagemelding om delegationsrejsen til Budapest og Wien for at besøge Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og dets videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er)

Forhandling under ét om EIT-pakken

10. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

ITRE/9/00667

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

 

Ordfører:

 

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

Udtalelser:

 

BUDG –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

CONT

 

 

 

CULT –

Christian Ehler (PPE)

 

 

JURI –

Magdalena Adamowicz (PPE)

CM – PE643.201v01-00

 

         Drøftelse

11. Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

ITRE/9/00663

***I 2019/0152(COD) COM(2019)0330 – C9-0043/2019

 

Ordfører:

 

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

Udtalelser:

 

BUDG –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

CULT –

Judith Bunting (Renew)

 

 

JURI –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Drøftelse

* * *

12. Drøftelse med Kommissionen om status for gennemførelsen af direktivet om sikkerhed for net- og informationssystemer (NIS-direktivet)

* * *

Den 4. december 2019 kl. 17.00-18.00

For lukkede døre

13. Koordinatormøde

* * *

Den 5. december 2019 kl. 9.00-10.30

14. Drøftelse med Kadri Simson, kommissær med ansvar for energi, om den delegerede retsakt om opstilling af Unionens liste over projekter af fælles interesse

15. Diverse sager

16. Næste møder

         22.-23. januar 2020 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 2. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik