PDF 174kWORD 1095k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 

ITRE(2020)0122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 13.30–18.30 ч.

Четвъртък, 23 януари 2020 г., 8.30–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

22 януари 2020 г., 9.00–10.00 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

22 януари 2020 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 4 декември 2019 г.

4. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4-5 декември 2019 г. PV – PE644.928v01-00

*** Време за електронно гласуване ***

5. Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Водеща:

 

ITRE

 

 

 

         Приемане на предложение за резолюция, с което се повдигат възражения срещу делегиран акт съгласно член 111

*** Край на електронното гласуване ***

6. Всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Докладчик:

 

Клаудия Гамон (Renew)

 

Водеща:

 

ITRE

 

 

 

         Размяна на мнения

         Краен срок за внасяне на измененията: 23 март 2020 г., 12.00 ч.

7. Размяна на мнения с Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) и с Европейската космическа агенция (ЕКА)

22 януари 2020 г., 13.30–14.30 ч.

При закрити врати

8. Заседание на координаторите, открито за заинтересованите членове на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, с г-жа Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, относно планираните инициативи в сферата на изкуствения интелект

* * *

22 януари 2020 г., 14.30–17.30 ч.

Представяне на програмата на председателството на Съвета

9. Размяна на мнения с г-н Томислав Чорич, министър на околната среда и енергетиката (енергетика) и г-н Йосип Билър, държавен секретар, министерство по морските въпроси, транспорта и инфраструктурата (ИКТ, цифрови технологии, киберсигурност)

10. Размяна на мнения с г-н Дарко Хорват, министър на икономиката, предприемачеството и занаятите (промишленост, МСП) и г-жа Блаженка Дивиак, министър на науката и образованието (научни изследвания, иновации, космическо пространство)

22 януари 2020 г., 17.30–18.30 ч.

11. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета: По-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата

COM(2019)0177

• Представяне от страна на Комисията и размяна на мнения

23 януари 2020 г., 8.30–10.30 ч.

12. Размяна на мнения с г-жа Кадри Симсън, член на Европейската комисия, отговарящ за енергетиката, относно енергийните аспекти на Европейския зелен пакт

23 януари 2020 г., 10.30–12.30 ч.

Публично изслушване

13. Стратегическо планиране на програма „Хоризонт Европа“: мисии и партньорства
(вж. отделната предварителна програма)

* * *

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания

         28 януари 2020 г., 9.30–11.00 ч. (Брюксел)

         17-18 февруари 2020 г.

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност