PDF 182kWORD 275k

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

 

ITRE(2020)0122_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 22. ledna 2020, 9:00–12:30 a 13:30–18:30

Čtvrtek 23. ledna 2020, 8:30–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

22. ledna 2020, 9:00–10:00

Neveřejná schůze

1. Schůze koordinátorů

* * *

22. ledna 2020, 10:00–12:30

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedy

- oznámení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů ze dne 4. prosince 2019

4. Schválení zápisů ze schůzí:

         4.–5. prosince 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Elektronické hlasování ***

5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Příslušný výbor:

 

ITRE

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení, kterým se vyslovuje námitka vůči aktu v přenesené pravomoci podle článku 111 jednacího řádu

*** Konec elektronického hlasování ***

6. Komplexní evropský přístup k ukládání energie

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

ITRE

 

 

 

         výměna názorů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. března 2020, 12:00

7. Výměna názorů se zástupci Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) a Evropské kosmické agentury (ESA)

22. ledna 2020, 13:30–14:30

Neveřejná schůze

8. Schůze koordinátorů, otevřená v případě zájmu členům výboru ITRE, s výkonnou místopředsedkyní Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerovou o plánovaných iniciativách věnovaných umělé inteligenci

* * *

22. ledna 2020, 14:30–17:30

Představení programu předsednictví Rady

9. Výměna názorů s ministrem pro životní prostředí a energetiku Tomislavem Ćorićem (energetika) a státním tajemníkem Ministerstva pro námořní záležitosti, dopravu a infrastrukturu Josipem Bilaverem (IKT, digitální oblast, kybernetická bezpečnost)

10. Výměna názorů s ministrem pro hospodářství, podnikání a řemesla Darkem Horvatem (průmysl, MSP) a ministryní pro vědu a školství Blaženkou Divjakovou (výzkum, inovace, vesmír)

22. ledna 2020, 17:30–18:30

11. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ: Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu

COM(2019)0177

• vystoupení Komise a výměna názorů

23. ledna 2020, 8:30–10:30

12. Výměna názorů s komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou o aspektech Zelené dohody pro Evropu, které souvisejí s energetikou

23. ledna 2020, 10:30–12:30

Veřejné slyšení

13. Strategické plánování programu Horizont Evropa: mise a partnerství
(viz samostatný návrh programu)

* * *

14. Různé

15. Příští schůze

         28. ledna 2020, 9:30–11:00 (Brusel)

         17.–18. února 2020

Poslední aktualizace: 21. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí