PDF 175kWORD 274k

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 

ITRE(2020)0122_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 9.00-12.30 og 13.30-18.30

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 8.30-12.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 22. januar 2020 kl. 9.00-10.00

For lukkede døre

1. Koordinatormøde

* * *

Den 22. januar 2020 kl. 10.00-12.30

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 4. december 2019

4. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         4.-5. december 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Elektronisk afstemning ***

5. Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 for så vidt angår EU-listen over projekter af fælles interesse

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Vedtagelse af forslag til beslutning om indsigelse mod en delegeret retsakt i henhold til artikel 111

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

6. En omfattende europæisk strategi for energilagring

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Ordfører:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Drøftelse

         Frist for ændringsforslag: den 23. marts 2020 kl. 12.00

7. Drøftelse med Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) og med Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Den 22. januar 2020 kl. 13.30-14.30

For lukkede døre

8. Koordinatormøde åbent for interesserede ITRE-medlemmer med deltagelse af Margrethe Vestager, ledende næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, om de planlagte initiativer vedrørende kunstig intelligens

* * *

Den 22. januar 2020 kl. 14.30-17.30

Forelæggelse af rådsformandskabets program

9. Drøftelse med Tomislav Ćorić, miljø- og energiminister (energi), Josip Bilaver, statssekretær, ministeriet for havspørgsmål, transport og infrastruktur (IKT, digital sikkerhed og cybersikkerhed)

10. Drøftelse med Darko Horvat, minister for økonomi, iværksætteri og håndværk (industri, SMV'er) og Blaženka Divjak, minister for videnskab og uddannelse (forskning, innovation, rummet)

Den 22. januar 2020 kl. 17.30-18.30

11. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet – En mere effektiv og demokratisk beslutningstagning inden for EU's energi- og klimapolitik

COM(2019)0177

• Forelæggelse ved Kommissionen og drøftelse

Den 23. januar 2020 kl. 8.30-10.30

12. Drøftelse med Kadri Simson, kommissær for energi, om de energirelaterede aspekter ved den europæiske grønne pagt

Den 23. januar 2020 kl. 10.30-12.30

Offentlig høring

13. Strategisk planlægning i forbindelse med Horisont Europa: missioner og partnerskaber
(se særskilt forslag til program)

* * *

14. Diverse sager

15. Næste møder

         den 28. januar 2020 kl. 9.30-11.00 (Bruxelles)

         17.-18. februar 2020

Seneste opdatering: 20. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik