PDF 169kWORD 274k

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

 

ITRE(2020)0122_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 22. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 13.30–18.30

Torstai 23. tammikuuta 2020 klo 8.30–12.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

22. tammikuuta 2020 klo 9.00–10.00

Suljetuin ovin

1. Koordinaattoreiden kokous

* * *

22. tammikuuta 2020 klo 10.00–12.30

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

- Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden 4. joulukuuta 2019 tekemistä päätöksistä

4. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         4.–5. joulukuuta 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Koneäänestys ***

5. Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen delegoidun säädöksen vastustamisesta 111 artiklan mukaisesti

*** Koneäänestys päättyy ***

6. Kattava EU:n lähestymistapa energian varastointiin

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Esittelijä:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Keskustelu

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. maaliskuuta 2020 klo 12.00

7. Keskustelu Euroopan GNSS-viraston ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa

22. tammikuuta 2020 klo 13.30–14.30

Suljetuin ovin

8. Koordinaattoreiden kokous, joka on avoin asiasta kiinnostuneille ITRE-valiokunnan jäsenille ja jossa Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja pitää alustuksen suunnitelluista tekoälyä koskevista aloitteista

* * *

22. tammikuuta 2020 klo 14.30–17.30

Neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman esittely

9. Keskustelu ympäristö- ja energiaministeri Tomislav Ćorićin (energia) sekä valtiosihteeri ja meri-, liikenne- ja infrastruktuuriasioista vastaavan ministerin Josip Bilaverin (tieto- ja viestintätekniikat, digitaaliala, kyberturvallisuus) kanssa

10. Keskustelu talous-, yrittäjyys- ja käsiteollisuusministeri Darko Horvatin (teollisuus, pk-yritykset) sekä tiede- ja koulutusministeri Blaženka Divjakin (tutkimus, innovaatiot, avaruus) kanssa

22. tammikuuta 2020 klo 17.30–18.30

11. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle: Tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksenteko EU:n energia- ja ilmastopolitiikan alalla

COM(2019)0177

• Komission alustus ja keskustelu

23. tammikuuta 2020 klo 8.30–10.30

12. Keskustelu energia-asioista vastaavan komission jäsenen Kadri Simsonin kanssa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman energianäkökohdista

23. tammikuuta 2020 klo 10.30–12.30

Julkinen kuulemistilaisuus

13. Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strateginen suunnittelu: missiot ja kumppanuudet
(katso erillinen ohjelmaluonnos)

* * *

14. Muut asiat

15. Seuraavat kokoukset

         28. tammikuuta 2020 klo 9.30–11.00 (Bryssel)

         17.–18. helmikuuta 2020

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö