PDF 174kWORD 1018k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2020)0122_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 22 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 13.30–18.30 val.

2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis, 8.30–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2020 m. sausio 22 d. 9.00–10.00 val.

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

* * *

2020 m. sausio 22 d. 10.00–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininko pranešimai

– Pirmininko pranešimai dėl 2019 m. gruodžio 4 d. koordinatorių sprendimų

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. gruodžio 4–5 d. PV – PE644.928v01-00

*** Elektroninis balsavimas ***

5. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos, kurioje pareiškiama prieštaravimų dėl deleguotojo akto pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnį, tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

6. Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Pranešėja:

 

Claudia Gamon (RENEW)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. kovo 23 d. 12.00 val.

7. Keitimasis nuomonėmis su Europos GNSS agentūros (GSA) ir Europos kosmoso agentūros (EKA) atstovais

2020 m. sausio 22 d. 13.30–14.30 val.

Uždaras

8. Koordinatorių posėdis dėl planuojamų dirbtinio intelekto iniciatyvų, kuriame gali dalyvauti norintys ITRE komiteto nariai, dalyvaujant vykdomajai Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojai Margrethei Vestager, atsakingai už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą

* * *

2020 m. sausio 22 d. 14.30–17.30 val.

Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas

9. Keitimasis nuomonėmis su aplinkos ir energetikos ministru Tomislavu Ćorićiumi (energetika) ir Jūrų reikalų, transporto ir infrastruktūros ministerijos valstybės sekretoriumi Josipu Bilaveriu (IRT, skaitmeninės technologijos, kibernetinis saugumas)

10. Keitimasis nuomonėmis su ekonomikos, verslumo ir amatų ministru Darko Horvatu (pramonė, MVĮ) ir mokslo ir švietimo ministre Blaženka Divjak (moksliniai tyrimai, inovacijos, kosmosas)

2020 m. sausio 22 d. 17.30–18.30 val.

11. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai „Veiksmingesnis ir demokratiškesnis ES energetikos ir klimato politikos sprendimų priėmimas“

COM(2019)0177

• Komisijos pranešimas ir keitimasis nuomonėmis

2020 m. sausio 23 d. 8.30–10.30 val.

12. Keitimasis nuomonėmis su už energetiką atsakinga Komisijos nare Kadri Simson dėl su energetika susijusių Europos žaliojo kurso aspektų

2020 m. sausio 23 d. 10.30–12.30 val.

Viešasis klausymas

13. Programos „Europos horizontas“ strateginis planavimas: misijos ir partnerystė
(Žr. atskirą programos projektą)

* * *

14. Kiti klausimai

15. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 28 d. 9.30–11.00 val. (Briuselis)

         2020 m. vasario 17–18 d.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika