PDF 181kWORD 274k

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

 

ITRE(2020)0122_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 22 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 u 13.30 – 18.30

Il-Ħamis 23 ta' Jannar 2020, 8.30 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

It-22 ta' Jannar 2020, 9.00 – 10.00

Bil-magħluq

1. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

It-22 ta' Jannar 2020, 10.00 – 12.30

2. Adozzjoni tal-aġenda

3. Avviżi tal-president

- Avviżi tal-President rigward id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi tal-4 ta' Diċembru 2019

4. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-4 u l-5 ta' Diċembru 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

5. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Responsabbli:

 

ITRE

 

 

 

         Adozzjoni ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni li toġġezzjona għal att delegat skont l-Artikolu 111

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

6. Approċċ Ewropew komprensiv għall-ħżin tal-enerġija

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Rapporteur:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Responsabbli:

 

ITRE

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-23 ta' Marzu 2020, 12.00

7. Skambju ta' fehmiet mal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) u mal-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA)

It-22 ta' Jannar 2020, 13.30 – 14.30

Bil-magħluq

8. Laqgħa tal-koordinaturi miftuħa għal Membri interessati tal-ITRE, flimkien mas-Sa Margrethe Vestager, Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni dwar Ewropa Lesta għall-Era Diġitali, rigward l-inizjattivi ppjanati dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

* * *

It-22 ta' Jannar 2020, 14.30 – 17.30

Preżentazzjoni tal-programm tal-Presidenza tal-Kunsill

9. Skambju ta' fehmiet mas-Sur Tomislav Ćorić, Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija (Enerġija) u mas-Sur Josip Bilaver, Segretarju tal-Istat, Ministeru għall-Baħar, it-Trasport u l-Infrastruttura (ICT, diġitali, ċibersigurtà)

10. Skambju ta' fehmiet mas-Sur Darko Horvat, Ministru għall-Ekonomija, l-Intraprenditorija u l-Artiġjanat (industrija, SMEs) u s-Sinjura Blaženka Divjak, Ministru għax-Xjenza u l-Edukazzjoni (riċerka, innovazzjoni, spazju)

It-22 ta' Jannar 2020, 17.30 – 18.30

11. Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill Teħid tad-deċiżjonijiet aktar effiċjenti u aktar demokratiku fil-politika tal-UE dwar l-enerġija u l-klima

COM(2019)0177

• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni u skambju ta' fehmiet

It-23 ta' Jannar 2020, 8.30 – 10.30

12. Skambju ta' fehmiet mas-Sa Kadri Simson, Kummissarju għall-Enerġija, dwar l-aspetti tal-Patt Ekoloġiku Ewropew relatati mal-enerġija

It-23 ta' Jannar 2020, 10.30 – 12.30

Smigħ pubbliku

13. Ippjanar Strateġiku ta' Orizzont Ewropa: Missjonijiet u Sħubijiet
(ara l-abbozz ta' programm separat)

* * *

14. Kwistjonijiet varji

15. Laqgħat li jmiss

         it-28 ta' Jannar 2020, 9.30 – 11.00 (Brussell)

         is-17 u t-18 ta' Frar 2020

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza