PDF 173kWORD 274k

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

 

ITRE(2020)0122_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 22 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.30 uur

Donderdag 23 januari 2020, 8.30 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

22 januari 2020, 9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

22 januari 2020, 10.00 - 12.30 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Mededelingen van de voorzitter

- Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 4 december 2019

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         4-5 december 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Elektronische stemming ***

5. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Bevoegd:

 

ITRE

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 111

*** Einde elektronische stemming ***

6. Een alomvattende Europese benadering van energieopslag

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Rapporteur:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Bevoegd:

 

ITRE

 

 

 

         Gedachtewisseling

         Termijn voor de indiening van amendementen: 23 maart 2020, 12.00 uur

7. Gedachtewisseling met het Europees GNSS-Agentschap en met het Europees Ruimte-Agentschap (ESA)

22 januari 2020, 13.30 - 14.30 uur

Met gesloten deuren

8. Coördinatorenvergadering, die door geïnteresseerde ITRE-leden kan worden bijgewoond, met Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, over de geplande initiatieven met betrekking tot kunstmatige intelligentie

* * *

22 januari 2020, 14.30 - 17.30 uur

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

9. Gedachtewisseling met Tomislav Ćorić, minister van Milieubescherming en Energie (energie) en Josip Bilaver, staatssecretaris, Ministerie van Maritieme Zaken, Vervoer en Infrastructuur (ICT, digitaal, cyberbeveiliging)

10. Gedachtewisseling met Darko Horvat, minister van Economische Zaken, Ondernemingen en Ambachten (industrie, mkb) en Blaženka Divjak, minister van Wetenschap en Onderwijs (onderzoek, innovatie, ruimtevaart)

22 januari 2020, 17.30 - 18.30 uur

11. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU

COM(2019)0177

• Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling

23 januari 2020, 8.30 - 10.30 uur

12. Gedachtewisseling met Kadri Simson, commissaris voor Energie, over de energiegerelateerde aspecten van de Europese Green Deal

23 januari 2020, 10.30 - 12.30 uur

Openbare hoorzitting

13. Strategische planning van Horizon Europa: missies en partnerschappen
(zie afzonderlijk ontwerpprogramma)

* * *

14. Rondvraag

15. Volgende vergaderingen

         28 januari 2020, 9.30 - 11.00 uur (Brussel)

         17-18 februari 2020

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid