PDF 182kWORD 274k

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 

ITRE(2020)0122_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 13.30 – 18.30

Czwartek 23 stycznia 2020 r., w godz. 8.30 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 10.00

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

22 stycznia 2020 r., w godz. 10.00 – 12.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącego

– Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów z dnia 4 grudnia 2019 r.

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4-5 grudnia 2019 r. PV – PE644.928v01-00

*** Głosowanie elektroniczne ***

5. Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Przedm. właśc.:

 

ITRE

 

 

 

         Przyjęcie projektu rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec aktu delegowanego zgodnie z art. 111

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

6. Kompleksowe europejskie podejście do magazynowania energii

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

ITRE

 

 

 

         Wymiana poglądów

         Termin składania poprawek: 23 marca 2020 r., godz. 12.00

7. Wymiana poglądów z Agencją Europejskiego GNSS oraz z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA)

22 stycznia 2020 r., w godz. 13.30 – 14.30

Przy drzwiach zamkniętych

8. Posiedzenie koordynatorów na temat planowanych inicjatyw w dziedzinie sztucznej inteligencji otwarte dla zainteresowanych członków komisji ITRE, z udziałem wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager

* * *

22 stycznia 2020 r., w godz. 14.30 – 17.30

Przedstawienie programu prezydencji Rady

9. Wymiana poglądów z ministrem środowiska i energii (energia) Tomislavem Ćorićem oraz z sekretarzem stanu w ministerstwie gospodarki morskiej, transportu i infrastruktury (ICT, technologie cyfrowe, cyberbezpieczeństwo) Josipem Bilaverem

10. Wymiana poglądów z ministrem gospodarki, przedsiębiorczości i rzemiosła (przemysł, MŚP) Darko Horvatem oraz z minister nauki i edukacji (badania, innowacje, przestrzeń kosmiczna) Blaženką Divjak

22 stycznia 2020 r., w godz. 17.30 – 18.30

11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Skuteczniejszy i bardziej demokratyczny proces podejmowania decyzji w dziedzinie polityki UE w zakresie energii i klimatu

COM(2019)0177

• Prezentacja przygotowana przez Komisję i wymiana poglądów

23 stycznia 2020 r., w godz. 8.30 – 10.30

12. Wymiana poglądów z komisarz ds. energii Kadri Simson na temat aspektów Europejskiego Zielonego Ładu związanych z energią

23 stycznia 2020 r., w godz. 10.30 – 12.30

Wysłuchanie publiczne

13. Planowanie strategiczne programu „Horyzont Europa”: misje i partnerstwa
(zob. osobny projekt programu)

* * *

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia

         28 stycznia 2020 r., w godz. 9.30 – 11.00 (Bruksela)

         17-18 lutego 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności