PDF 183kWORD 275k

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

 

ITRE(2020)0122_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 13.30 do 18.30 h

štvrtok 23. januára 2020 od 8.30 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

22. januára 2020 od 9.00 do 10.00 h

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

22. januára 2020 od 10.00 do 12.30 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

– oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori 4. decembra 2019

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. – 5. decembra 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Gestorský výbor:

 

ITRE

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia, ktorým sa vznáša námietka proti delegovanému aktu podľa článku 111

*** Koniec elektronického hlasovania ***

6. Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Gestorský výbor:

 

ITRE

 

 

 

         výmena názorov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. marec 2020, 12.00 h

7. Výmena názorov s Agentúrou pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA)

22. januára 2020 od 13.30 do 14.30 h

Za zatvorenými dverami

8. Schôdza koordinátorov otvorená pre zainteresovaných členov výboru ITRE s výkonnou podpredsedníčkou Európskej komisie pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerovou o plánovaných iniciatívach v oblasti umelej inteligencie

* * *

22. januára 2020 od 14.30 do 17.30 h

Predloženie programu predsedníctva Rady

9. Výmena názorov s ministrom pre životné prostredie a energetiku Tomislavom Ćorićom (energetika) a štátnym tajomníkom ministerstva pre námorné záležitosti, dopravu a infraštruktúru Josipom Bilaverom (IKT, digitálna oblasť, kybernetická bezpečnosť)

10. Výmena názorov s ministrom hospodárstva, podnikania a remesiel Darkom Horvatom (priemysel, MSP) a ministerkou pre vedu a školstvo Blaženkou Divjakovou (výskum, inovácie, vesmír)

22. januára 2020 od 17.30 do 18.30 h

11. OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE: Efektívnejšie a demokratickejšie rozhodovanie v rámci politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy

COM(2019)0177

• výklad Komisie a výmena názorov

23. januára 2020 od 8.30 do 10.30 h

12. Výmena názorov s komisárkou pre energetiku Kadri Simsonovou o aspektoch, ktoré súvisia s energetikou európskeho ekologického dohovoru

23. januára 2020 od 10.30 do 12.30 h

Verejné vypočutie

13. Strategické plánovanie programu Horizont Európa: misie a partnerstvá
(pozri osobitný návrh programu schôdze)

* * *

14. Rôzne otázky

15. Nasledujúce schôdze

         28. januára 2020 od 9.30 do 11.00 h (Brusel)

         17. – 18. februára 2020

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia