PDF 173kWORD 992k

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

 

ITRE(2020)0122_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 22. januarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 13.30 do 18.30

v četrtek, 23. januarja 2020, od 8.30 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (2Q2)

22. januar 2020 od 9.00 do 10.00

Brez navzočnosti javnosti

1. Sestanek koordinatorjev

* * *

22. januar 2020 od 10.00 do 12.30

2. Sprejetje dnevnega reda

3. Sporočila predsednika

– Sporočila predsednika o sklepih koordinatorjev z dne 4. decembra 2019

4. Sprejetje zapisnikov s sej:

         4. in 5. decembra 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Elektronsko glasovanje ***

5. Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Pristojni odbor:

 

ITRE

 

 

         Sprejetje predloga resolucije, v katerem odbor nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s členom 111 Poslovnika

*** Konec elektronskega glasovanja ***

6. Celostni evropski pristop k shranjevanju energije

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Poročevalka:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Pristojni odbor:

 

ITRE

 

 

         Izmenjava mnenj

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 23. marec 2020 ob 12.00

7. Izmenjava mnenj z Agencijo za evropski globalni navigacijski sistem (GSA) in Evropsko vesoljsko agencijo (ESA)

22. januar 2020 od 13.30 do 14.30

Brez navzočnosti javnosti

8. Sestanek koordinatorjev, odprt za zainteresirane člane odbora ITRE, z izvršno podpredsednico za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, Margrethe Vestager o načrtovanih pobudah za umetno inteligenco

* * *

22. januar 2020 od 14.30 do 17.30

Predstavitev programa predsedstva Sveta

9. Izmenjava mnenj z ministrom za varstvo okolja in energijo Tomislavom Ćorićem (energija) in državnim sekretarjem na ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Josipom Bilaverjem (IKT, digitalne zadeve, kibernetska varnost)

10. Izmenjava mnenj z ministrom za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Darkom Horvatom (industrija, mala in srednja podjetja) in ministrico za znanost in izobraževanje Blaženko Divjak (raziskave, inovacije, vesolje)

22. januar 2020 od 17.30 do 18.30

11. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Svetu – Učinkovitejše in bolj demokratično odločanje v okviru energetske in podnebne politike EU

COM(2019)0177

• Predstavitev Komisije in izmenjava mnenj

23. januar 2020 od 8.30 do 10.30

12. Izmenjava mnenj s komisarko za energijo Kadri Simson o vidikih evropskega zelenega dogovora

23. januar 2020 od 10.30 do 12.30

Javna predstavitev

13. Strateško načrtovanje programa Obzorje Evropa: misije in partnerstva
(glej ločeni osnutek programa)

* * *

14. Razno

15. Naslednje seje

         28. januar 2020, od 9.30 do 11.00 (Bruselj)

         17. in 18. februar 2020

Zadnja posodobitev: 21. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov