PDF 183kWORD 275k

 

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

 

ITRE(2020)0217_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 17. února 2020, 15:00–18:30

Úterý 18. února 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Místnost: József Antall (4Q2)

17. února 2020, 15:00–18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

Oznámení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů ze dne 22. ledna 2020

Kontrola

3. Prezentace Společného výzkumného centra týkající se dvou zpráv o technologii blockchain a umělé inteligenci

4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Bezpečné zavádění sítí 5G v EU – Implementace souboru opatření EU

COM(2020)0050

● vystoupení Komise

5. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu trhu s roamingem

COM(2019)0616

● vystoupení Komise

* * *

6. Zpráva o cestě delegace EP na 14. zasedání Fóra pro správu internetu (IGF) svolaného OSN (Berlín, Německo, 25.–29. listopadu 2019)

18. února 2020, 9:00–10:00

Neveřejná schůze

7. Schůze koordinátorů

* * *

18. února 2020, 10:00–12:30

*** Elektronické hlasování ***

8. Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury

ITRE/9/02433

 2020/2549(RSP) 

 

Zpravodaj:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

ITRE

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení předloženého na základě otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

*** Konec elektronického hlasování ***

9. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

ITRE/9/02142

 2019/2213(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 19. února 2020, 12:00

Kontrola

10. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Výsledky průběžného hodnocení programu ISA²

COM(2019)0615

● vystoupení Gertrud Ingestadové, generální ředitelky pro informatiku (DG DIGIT, Evropská komise)

* * *

11. Strukturovaný dialog s Mariyou Gabrielovou, členkou Komise pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

18. února 2020, 14:30–17:30

Společná rozprava o politice EU v oblasti malých a středních podniků

12. Výměna názorů s Komisí na téma horizontální politika v oblasti malých a středních podniků

13. Prezentace Evropského účetního dvora ke zvláštní zprávě: Nástroj pro malé a střední podniky v akci: účinný a inovační program čelící výzvám

* * *

14. Strukturovaný dialog s Fransem Timmermansem, výkonným místopředsedou pro Zelenou dohodu pro Evropu

18. února 2020, 17:30–18:30

Neveřejná schůze přístupná všem členům výboru ITRE

15. Výměna názorů s Komisí a Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) o výpadku systému Galileo

16. Různé

17. Příští schůze

         19. února 2020, 16:00–18:00 (Brusel)

         18.–19. března 2020 (Brusel)

Poslední aktualizace: 14. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí