PDF 177kWORD 1000k

 

 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

 

ITRE(2020)0217_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 17. veljače 2020., 15:00 – 18:30

utorak 18. veljače 2020., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Dvorana: József Antall (4Q2)

17. veljače 2020., 15:00 – 18:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

Priopćenja predsjedatelja o odlukama koordinatora od 22. siječnja 2020.

Nadzor:

3. Izlaganje Zajedničkog istraživačkog centra o dva izvještaja o tehnologiji lanca blokova i umjetnoj inteligenciji

4. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Sigurno uvođenje 5G mreža u EU-u – Provedba paketa instrumenata EU-a

COM(2020)0050

• Izlaganje Komisije

5. Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću o preispitivanju uređenja tržišta roaminga

COM(2019)0616

• Izlaganje Komisije

* * *

6. Povratne informacije izaslanstva EP-a na 14. sastanku Foruma za upravljanje internetom (Berlin, Njemačka, 25. – 29. studenoga 2019.) koji je sazvao UN

18. veljače 2020., 9:00 – 10:00

Zatvoreno za javnost

7. Sastanak koordinatora

* * *

18. veljače 2020., 10:00 – 12:30

*** Elektroničko glasovanje ***

8. Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu

ITRE/9/02433

 2020/2549(RSP) 

 

Izvjestitelj:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

ITRE

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije slijedom pitanja za usmeni odgovor

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

9. Smjernice za proračun za 2021. - dio III.

ITRE/9/02142

 2019/2213(BUD) 

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

Nadležni odbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 19. veljače 2020., 12:00

Nadzor:

10. Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću Rezultati privremene evaluacije programa ISA²

COM(2019)0615

● Izlaganje Gertrud Ingestad, glavnom direktoricom za informatiku (DG DIGIT, Europska komisija)

* * *

11. Strukturirani dijalog s Marijom Gabriel, povjerenicom za Inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade

18. veljače 2020., 14:30 – 17:30

Zajednička rasprava o politici malih i srednjih poduzetnika EU-a

12. Razmjena gledišta s Komisijom o horizontalnoj politici za MSP-ove

13. Predstavljanje tematskog izvješća Europskog revizorskog suda: Instrument za mala i srednja poduzeća u praksi: djelotvoran i inovativan program koji je suočen s izazovima

* * *

14. Strukturirani dijalog s Fransom Timmermansom, izvršnim potpredsjednikom za europski zeleni plan

18. veljače 2020., 17:30 – 18:30

Sjednica zatvorena za javnost, otvorena za sve članove Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE)

15. Razmjena gledišta s Komisijom i Agencijom za europski globalni navigacijski satelitski sustav (GSA) o prekidu rada Galilea

16. Razno

17. Sljedeće sjednice

         19. veljače 2020., 16:00 – 18:00 (Bruxelles)

         18. – 19. ožujka 2020. (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 14. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti