PDF 175kWORD 987k

 

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

 

ITRE(2020)0217_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 17. februarja 2020, od 15.00 do 18.30

v torek, 18. februarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Sejna soba: József Antall (4Q2)

17. februar 2020 od 15.00 do 18.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

– Sporočila predsednika o sklepih koordinatorjev z dne 22. januarja 2020

Nadzor

3. Predstavitev Skupnega raziskovalnega središča o poročilu o verigi podatkovnih blokov in poročilu o umetni inteligenci

4. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Varna uvedba tehnologije 5G v EU – izvajanje nabora orodij EU

COM(2020)0050

● Predstavitev Komisije

5. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o pregledu trga gostovanja

COM(2019)0616

● Predstavitev Komisije

* * *

6. Povratne informacije delegacije Evropskega parlamenta s 14. sestanka foruma o upravljanju interneta, ki ga je sklicala Organizacija združenih narodov (Berlin, Nemčija, od 25. do 29. novembra 2019)

18. februar 2020 od 9.00 do 10.00

Brez navzočnosti javnosti

7. Sestanek koordinatorjev

* * *

18. februar 2020 od 10.00 do 12.30

*** Elektronsko glasovanje ***

8. Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo

ITRE/9/02433

 2020/2549(RSP) 

 

Poročevalec:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

ITRE

 

 

         Sprejetje predloga resolucije k vprašanju za ustni odgovor

*** Konec elektronskega glasovanja ***

9. Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

ITRE/9/02142

 2019/2213(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 19. februar 2020 ob 12.00

Nadzor

10. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu Rezultati vmesnega ocenjevanja programa ISA²

COM(2019)0615

Predstavitev bo imela generalna direktorica za informatiko Gertrud Ingestad (GD za informatiko, Evropska komisija)

* * *

11. Strukturirani dialog s komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marijo Gabriel

18. februar 2020 od 14.30 do 17.30

Skupna razprava o politiki EU za mala in srednja podjetja

12. Izmenjava mnenj s Komisijo o horizontalni politiki za mala in srednja podjetja

13. Predstavitev posebnega poročila Evropskega računskega sodišča: Instrument za mala in srednja podjetja v praksi: uspešen in inovativen program z izzivi

* * *

14. Strukturirani dialog z izvršnim podpredsednikom za evropski zeleni dogovor Fransom Timmermansom

18. februar 2020 od 17.30 do 18.30

Seja brez navzočnosti javnosti, odprta za vse člane odbora ITRE

15. Izmenjava mnenj s Komisijo in Agencijo za evropski GNSS (GSA) o izpadu sistema Galileo

16. Razno

17. Naslednji seji

         19. februar 2020 od 16.00 do 18.00 (Bruselj)

         18. in 19. marec 2020 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 14. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov