PDF 180kWORD 1106k

 

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

 

ITRE(2020)0528_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 28 mai 2020, 11.00 - 13.00

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         28 aprilie 2020 PV – PE650.666v01-00

*** Votare de la distanță deschisă până la ora 13.30 ***

4. Un cadru juridic al UE pentru a stoparea defrișărilor de care Uniunea este responsabilă la nivel mondial și refacerea pădurilor

 ITRE/9/02244

  2020/2006(INL) 

Raportor pentru aviz:

 

Mauri Pekkarinen (Renew)

PA – PE646.934v01-00
AM – PE648.618v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

 

         Adoptarea proiectului de aviz - vot final

         Termen de depunere a amendamentelor: 25 martie 2020, 12.00

5. Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat

 ITRE/9/01961

  2019/2157(INI) 

Raportor pentru aviz:

 

Mauri Pekkarinen (Renew)

PA – PE648.258v01-00
AM – PE648.616v01-00

Comisie competentă:

 

AGRI*

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v01-00
AM – PE650.406v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz - vot final

         Termen de depunere a amendamentelor: 25 martie 2020, 12.00

6. Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

 ITRE/9/01955

  2019/2156(INI) COM(2019)0352

Raportor pentru aviz:

 

Mauri Pekkarinen (Renew)

PA – PE647.152v01-00
AM – PE648.617v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI*

Stanislav Polčák (PPE)

PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz - vot final

         Termen de depunere a amendamentelor: 25 martie 2020, 12.00

7. Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

 ITRE/9/03009

 ***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Raportor:

 

Valter Flego (Renew)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

8. Instituirea Fondului european de apărare

 ITRE/9/03007

 ***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Raportor:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

9. Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

 ITRE/9/03008

 ***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Raportor:

 

Massimiliano Salini (PPE)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

10. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

 ITRE/9/03005

 ***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 – C8-0252/2018

Raportor:

 

Dan Nica (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

11. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

 ITRE/9/03006

 ***I 2018/0225(COD) COM(2018)0436 – C8-0253/2018

Raportor:

 

Christian Ehler (PPE)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

*** Rezultatele votului vor fi comunicate membrilor în scris ***

12. O nouă strategie industrială pentru Europa

 ITRE/9/02127

  2020/2076(INI) 

Raportor:

 

Carlo Calenda (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ITRE*

 

 

Avize:

 

INTA

Markus Buchheit (ID)

PA – PE650.380v03-00

 

EMPL

Jordi Cañas (Renew)

 

 

ENVI*

Danilo Oscar Lancini (ID)

 

 

IMCO

Adam Bielan (ECR)

 

 

REGI

Tsvetelina Penkova (S&D)

PA – PE652.349v01-00

 

JURI

Gilles Lebreton (ID)

 

         Examinarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 19 iunie 2020, 12.00

13. Schimb de opinii referitor la politica europeană privind IMM-urile

14. Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

 ITRE/9/02650

 ***I 2020/0036(COD) COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Raportor pentru aviz:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE652.274v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

Jytte Guteland (S&D)

PR – PE648.563v02-00

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 4 iunie 2020, 12.00

15. Chestiuni diverse

16. Reuniuni următoare

         4 iunie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 27 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate